THOR-Safety

Safety
Assessment

Een veiligheidsorganisatie groeit stap voor stap al naargelang de behoeften en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Vaak is dit niet volgens een vooropgesteld plan en ontstaan er hiaten die het verder groeien en efficiënter maken bemoeilijken.

In zulke situaties is het aangewezen om een assessment te organiseren waarbij er beoordeeld wordt in welke maten de nodige bouwstenen aanwezig zijn in de organisatie en structuren. Zulk een assessment geeft een goed beeld van waar de hiaten zitten en hoeveel werk het is om die te dichten. Het is de basis bij het opstellen van een korte en lange termijn aanpak.

THOR-Safety heeft een techniek en tools ontwikkeld om zulke assessments efficiënt en gericht uit te voeren. Het assessment focust zich op de ideale veiligheidsorganisatie en koppelt ze aan de studie van de specifieke noden in het bedrijf. Dit levert een gap-analyse op die samen met de klant kan omgezet worden in een plan van aanpak.

Wilt U hierover meer weten?

Safety Assessments MENTHOR
THOR-Safety

Vragen over onze Service 'Safety Assessments'?

Vul het formulier in en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk je vraag. Na het verzamelen van de nodige informatie zal een afgevaardigde van MENTHOR contact met U opnemen.

Liever telefonisch?
Dan kan u ons bereiken op het nummer +32 476 435 190