THOR-Maintenance

Proactieve
Organisatie

De grootste vijand van technische bedrijven zijn onverwachte breakdowns. Deze onverwachte stilstanden leiden tot productieverliezen en verhoogde herstellingskosten. Daarbuiten zullen ze ook een impact hebben op klant relaties, kwaliteitsimpact, imago-schade,… enz. Daarenboven slorpen ze adhoc resources op die men weg moet trekken bij inspecties en/of preventieve taken. Vaak belandt men zo in een spiraal van reactief onderhoud met een chaotische en geldverslindende organisatie tot gevolg.

Deze situatie kan vermeden worden door het implementeren van een proactieve organisatie die vanuit de verwachte faalmechanismen een programma opzetten van inspecties- en predictieve onderhoudstaken. Maar ook door dit proactief plan consequent uit te voeren.

THOR-Maintenance heeft een aantal tools, formats en technieken uitgewerkt die gebruikt worden om op een zeer efficiënte manier een proactieve organisatie op te zetten. Ze zijn handig en efficiënt bij het opzetten van:

Deze tools en formats zijn ontstaan uit 30 jaar ervaring in verschillende industrietakken en bij verschillende bedrijfsgroottes. Ze houden ook rekening met de wettelijke bepalingen en kwaliteitseisen die geldig zijn binnen de verschillend industrietakken.

Wilt U hierover meer weten?

Proactieve organisatie MENTHOR
THOR-Maintenance

Vragen over onze Service 'Proactieve Structuren'?

Vul het formulier in en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk je vraag. Na het verzamelen van de nodige informatie zal een afgevaardigde van MENTHOR contact met U opnemen.

Liever telefonisch?
Dan kan u ons bereiken op het nummer +32 476 435 190