Een betrouwbare partner voor industriële bedrijven

MENTHOR is een ingenieursbureau

dat industriële bedrijven begeleidt in het opzetten van hun technische organisaties en de lead neemt bij het verwezenlijken van hun technische projecten. Om een maximale service te verlenen, als single point of contact, opereert MENTHOR met 3 gespecialiseerde divisies. Deze divisies zijn THOR-Engineering, THOR-Maintenance en THOR-Safety. Samen dekken ze hiermee de meeste technische behoeften af. MENTHOR ontwikkelde een eigen model waarmee snel, transparant en efficiënt technische projecten kunnen gerealiseerd worden.
MENTHOR

MENTHOR staat ten dienste van de industriële bedrijven en biedt services aan via hun gespecialiseerde afdelingen.

Maintenance

THOR-Maintenance zorgt voor een gecontroleerd en optimaal onderhoud aan alle technische installaties.
THOR Engineering

Engineering

THOR-Engineering begeleidt engineeringsprojecten in een breed gamma van disciplines en sectoren.

Safety

THOR-Safety stelt zich tot doel om alle technische installaties risicoloos bedienbaar en onderhoudbaar te maken.

Wat maakt MENTHOR een betrouwbare partner voor industriële bedrijven?

Waarde creëren met de technische organisatie

Om waarde te creëren, binnen een technische dienst, is het van primordiaal belang dat men de waarde-drijvers kent, en dit samen met de parameters die hen positief of negatief beïnvloeden. De meest voor de hand liggende waarde-drijver zijn kosten, maar er zijn er nog meer. Denk ook maar aan productiviteit, competitiviteit, kwaliteit, veiligheid, welzijn, risico’s, compliance, flexibiliteit,… MENTHOR heeft een heel format opgezet waarbij deze waarde-drijvers aanschouwelijk worden gemaakt, samen met de bijhorende parameters, die hen positief of negatief beïnvloeden. Dit geeft een snel beeld van waar men staat en waar men naar toe kan gaan.
Waarde creëren MENTHOR
Zelfsturend team in industrie met MENTHOR

Opzetten van zelfsturende en continu verbeterende organisatie

Een bedrijfsorganisatie is een ingewikkelde structuur van verschillende afdelingen en hiërarchieën. Controle krijgen over zulk een amorfe structuur is niet een kwestie van overal metertjes en stuurknoppen te installeren, maar is een oefening om zo veel mogelijk van die metertjes en stuurknoppen te vervangen door slimme en geborgde systemen. Zulke systemen zorgen voor een zelfsturende en continu verbeterende organisatie. Dit vermijdt fouten en schept ruimte om te focussen op de waarde-drijvers van het bedrijf. De MENTHOR-formats zijn handige en efficiënte tools bij het opzetten van deze systemen.

Industriële architecten

In een wereld waar de innovaties zich in een snel tempo opvolgen, wordt het onmogelijk om zich in alles te specialiseren. Het realiseren van technische projecten wordt daarom alleen nog maar mogelijk als al de nodige specialisten samen gaan werken. De juiste man op de juiste plaats op de juiste tijd.
 MENTHOR heeft zich gespecialiseerd in het coördineren van zulke projecten, van design tot oplevering. Ze noemen zich daarom ook de ‘Industriële Architecten’. Net zoals een architect, zorgen ze voor de vertaling van een technische vraag naar een oplossing en begeleiden ze het hele traject van design, constructie tot en met het in dienst nemen.

Projectmanagement als sleutel tot succes

Wil men een project tot een goed einde brengen en correct overdragen aan de eigenaar, heeft men 2 dingen nodig; (1) Een projectleider die thuis is in de specifieke materie van het project én (2) een goed project-draaiboek waarin het project management gedocumenteerd is. Bij MENTHOR behoort zulk project een management draaiboek tot de bedrijfsstructuren en het DNA van hun project managers. Iedereen begrijpt wel dat zulk een werkwijze een transparante en efficiënte projectopvolging mogelijk maakt.

Met een specifieke aanpak op maat van het project, kan MENTHOR een snelle en efficiënte start nemen.

Samenwerkingen

Al naar gelang de omvang, de complexiteit en het aantal onbekenden in het project, biedt MENTHOR specifieke oplossingen aan. In de meeste gevallen is het zelfs een combinatie. De samenwerkingsverbanden die MENTHOR aanbiedt zijn Assessments, Consulting, Contracting, Subcontracting, Detachering en Trainingen.

Expertise

MENTHOR werkt al 30 jaar als partner in de technische industrie en kent dan ook de specifieke noden in de verschillende industrietakken zoals: maakindustrie, chemie, farmacie, staal, voeding, landbouw, bouw, overheid,… De opgebouwde ervaring vertaalt zich in tools en bedrijfsprocessen die het MENTHOR mogelijk maakt snel en efficiënt projecten aan te pakken.

Tools

Direct inzetbare tools zijn een sterke meerwaarde bij moderne industriële bedrijven waarbij snelheid en resultaatgerichtheid steeds belangrijker worden. Deze tools zijn in de loop der jaren ontwikkeld voor de verschillende industrietakken en projectmethodes.