Maintenance Assessments

THOR-Maintenance MaintenanceAssessments Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Technische diensten groeien stap voor stap al naar gelang de behoeften en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Vaak is dit niet volgens een vooropgesteld plan en ontstaan er hiaten die het verder groeien bemoeilijken. In zulke situaties […]
Read More

Maintenance Organisatie & Processen

THOR-Maintenance MaintenanceOrganisatie Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management THOR-Maintenance heeft een aantal tools, formats en technieken uitgewerkt die helpen om op een zeer efficiënt manier de maintenance organisatie en processen op poten te zetten. Ze zijn een snelle start bij het opzetten van: […]
Read More

Proactieve Organisatie

THOR-Maintenance Proactieve Organisatie Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management De grootste vijand van technische bedrijven zijn onverwachte breakdowns. Deze onverwachte stilstanden leiden tot productieverliezen en verhoogde herstellingskosten. Daarbuiten zullen ze ook een impact hebben op klant relaties, kwaliteitsimpact, imago-schade,… enz. Daarenboven slorpen ze […]
Read More

Maintenance Excellence

THOR-Maintenance Maintenance Excellence Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management Een logische vraag, nadat een performante maintenance organisatie is uitgebouwd, is: ‘Kan dat niet wat efficiënter?’. De opdracht bestaat er dus in om synergiën te zoeken en standaarden op te zetten. Een duidelijk ownership […]
Read More

Maintenance Output Controle

THOR-Maintenance Maintenance Output Control Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management Al de inspanningen die geleverd worden, om een goede technische dienst op poten te zetten, hebben enkel zin als er ook de vooropgestelde resultaten gehaald worden. De beoogde resultaten hebben echter verschillende gezichten. […]
Read More

Project Management

THOR-Maintenance Project Management Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management Afhankelijk van de grootte van het project vraagt de realisatie ervan een eenvoudige of uitgebreide project aanpak. THOR-Maintenance kan als externe partner hierin ondersteunen of zelfs de lead nemen. THOR-Maintenance kan helpen bij: Het […]
Read More

Maintenance Strategie Management

THOR-Maintenance MaintenanceStrategie Management Maintenance Assessments Maintenance Organisatie & Processen Proactieve Organisatie Maintenance Excellence Maintenance Output Controle Project Management Maintenance Strategie Management Hoe goed we ook ons best doen om een performante technische dienst op poten te zetten, er zullen altijd interne en/of externe factoren zijn die ons dwingen om ons aan te passen aan een […]
Read More