3D-scanning: dé basis voor goeie engineering

3D scanning: dé basis voor goeie engineering

Tijden veranderen, het gaat heel snel tegenwoordig… de informatica hardware systemen worden sneller en sneller, de technieken en software toepassingen veranderen onnoemelijk snel. Bij THOR-Engineering trachten we op alle gebied mee te zijn met deze evolutie.

Er is niets zo vervelend als opmetingen gaan doen op moeilijk bereikbare plaatsen, binnen bestaande installaties, op locaties waar men dikwijls zeker met 2 personen moet zijn om zaken goed ingemeten te krijgen. Soms is 1 schrijffout cruciaal om een sneeuwbaleffect aan wijzigingen met zich mee te brengen. Juist opmeten is cruciaal als basis van goede Engineering!

Als men 5 jaar geleden sprak over het gebruik van  3D-scanning en het gebruik van een puntenwolk als basis van een tekening keken veel Engineeringfirma’s en tekenaars fronsend op.

Duur,  traag, moeilijk, stelde men zich vragen bij de juistheid ervan enzovoort.

Dit is de laatste paar jaar drastisch veranderd, de 3D-toestellen zijn fel verbeterd, compacter geworden, sneller waarbij zich meer en meer mensen zich ook enkel op de scanning toegespitst hebben. Al deze zaken zorgen ervoor dat de efficiency sterk gestegen is waardoor het ook goed betaalbaar geworden is. 

Ook hier spelen we met MENTHOR weer in op ons co-creatie verhaal, samenwerken met specialisten op het gebied van scanning om zo de juiste Engineering te realiseren. De juiste samenwerking is ook hier zeer belangrijk. Het is steeds de bedoeling dat er op basis van de juiste gedetailleerde vraag, de juiste informatie (in dit geval scans) gerealiseerd worden waardoor efficiency en prijs steeds hand in hand gaan.  Zo proberen we vooraf het aantal scans te bepalen, het modelleerwerk in te schatten om zo nooit voor financiële verrassingen komen te staan.

Uiteraard zijn scans niet altijd nodig en nuttig maar in geval van as-builds, ingrepen in bestaande moeilijke situaties, Zeer gedetailleerde stukken, gebruik in 3D-printing omgeving enzovoort.

Een partner voor ons is de firma Real to Desk, een zeer betrouwbare partner. Alvast bedankt aan hun team voor de leuke samenwerkingen in het verleden en naar de toekomst.

Basis:

3D laser scanning inclusief verwerking meetgegevens scan posities in kleur – formaat ReCap en/of E57. Modellering naar Autocad, Plant3D, Inventor, ….

Interesse en/of vragen?