Maakdelen

Maakdelen: partners met de beste prijs-kwaliteit

De tijden zijn spijtig genoeg voorbij dat er op elke hoek van de straat een handige Harry woont die ons ten alle tijden uit de nood kan helpen met zijn manueel machinepark om wisselstukken te maken. Machineonderdelen worden steeds complexer, nauwkeuriger en zijn vervaardigd uit exotische materialen met eventuele nabewerkingen. Om die reden zijn onze handige Harry’s met uitsterven bedreigd. 


Alternatieven

Het lijkt logisch om simpelweg aan te raden originele onderdelen bij de machinefabrikant aan te kopen. In de meeste gevallen gebeurt dit ook. Hier zijn echter ook bedenkingen aan verbonden. De machinefabrikant misbruikt mogelijk zijn monopolypositie om de winstmarge op wisselstukken extreem op te drijven. Het is een handel op zich geworden die een grote hap uit ons onderhoudsbudget eist. Denk daarbij aan de dure cartridges van onze goedkope printer. Een ander probleem kan zijn dat de leverancier niet meer bestaat of overgenomen is door een concurrent en om die reden geen wisselstukken meer kan of wil leveren.

We zijn dus aangewezen op derden die ons hierin moeten helpen. In mijn 35-jarige carrière ben ik nog geen enkel bedrijf tegenkomen waar dit niet speelt. Het is dan ook een uitdaging om hiervoor een gestructureerde oplossing te vinden.

Methodiek

Eerst en vooral bepalen we de kriticiteit van de machine en welke wisselstukken hiervan aan de grondslag kunnen liggen. Hiervoor bepalen we de impact van het falen, vermenigvuldigd met de faalkans. Op die manier kunnen we een ‘kritische spare parts list’ opstellen.

Selecteer vervolgens de maakdelen uit deze lijst. Dit zijn meestal de onderdelen die alleen maar door de fabrikant van de machines geleverd kunnen worden. Met die lijst zijn er een aantal mogelijke scenario’s.

  1. Externe leverancier

Met een constructietekening van het desbetreffende onderdeel in de technische documentatie kunnen we op zoek gaan naar een leverancier met de beste prijs-kwaliteit. Let wel dat alle toleranties, de afwerkingsgraad, materialen en nabehandeling gedefinieerd zijn. Controleer of het desbetreffende onderdeel een zware impact heeft op het goed en veilig functioneren van de machine, om geen CE- of garantie-issues te creëren.

  1. Scantechnologie

Als het wisselstuk op voorraad ligt is het zaak om dit exact na te maken. Het onderdeel kan met scantechnologie snel worden opgemeten, maar dit geeft geen gegevens over maattoleranties, plaats- en vormtoleranties, afwerkingsgraad, materialen en nabehandelingen. Om die te kennen hebben we de ondersteuning nodig van een ingenieur machinebouw die dit kan bepalen aan de hand van de toepassingen en de onderdelen waarin het stuk moet worden geïntegreerd. Hij/zij kan ook meehelpen met het bepalen van het gebruikte materiaal en de nabewerking. Dit leidt uiteindelijk tot de situatie beschreven in punt 1.

  1. Geen origineel onderdeel voorhanden

Wat spijtig genoeg het meeste voorkomt is dat een defect of versleten onderdeel (dringend) vervangen moet worden. Hiervoor is de procedure idem als hierboven, met dat verschil dat we niet kunnen vertrekken vanuit de opgemeten waarden omdat bepaalde maten buiten tolerantie liggen omwille van slijtage. De machinebouw engineer kan ook hierin de nodige support geven. Dit leidt uiteindelijk ook tot de situatie in punt 1.

  1. Partners met de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Deze drie voorgaande stappen leiden tot een lijst van kritische maakdelen met de bijhorende constructietekeningen. Nu kunnen we op zoek gaan naar partners die deze maakdelen kunnen vervaardigen aan de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Wij raden deze oefening echter niet aan voor iemand met weinig ervaring. Je moet namelijk kunnen inschatten welke leveranciers ervaring hebben met bepaalde materialen, nauwkeurigheden, nabewerkingen enz. Van de andere kant moet je kunnen inschatten of het machinepark de afmetingen en aantallen aankan. Je kan er niet blindelings op vertrouwen dat bedrijven die een job aannemen het ook in huis gaan produceren. Indien ze het verder uitbesteden (wat spijtig genoeg zeer vaak gebeurt) verliezen ze de controle over het proces en de garantie op kwaliteit. Ook hier is het dus weer een kwestie van ervaring en technische kennis om goede partners te vinden om maakdelen aan uit te besteden.

Conclusie

Indien jouw bedrijf overweegt om bovenstaande oefening te doen en je wil je laten begeleiden, dan is Menthor BV de geschikte partner met jarenlange ervaring in kriticiteitsbepalingen van machines en bijhorende wisselstukken. Bovendien hebben wij de machinebouw engineers in huis om onderbouwde constructietekeningen te maken van de maakdelen. De zoektocht naar de juiste partner om de maakdelen te produceren is een vak apart die veel ervaring en kennis vergt. Menthor BV werkt hiervoor samen met ‘HebyParts’ die al 40 jaar ervaring heeft met het uitbesteden van het produceren van maakdelen. Zij gaan in die zoektocht zelfs wereldwijd.

Neem ook eens een kijkje op onze website via www.menthor.be en de website van HebyParts via www.hebypartstrading.eu. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.