Project Management

THOR-Safety ProjectManagement Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Al naar gelang de grootte van het project vraagt de realisatie ervan een eenvoudige of uitgebreide project aanpak. THOR-Maintenance kan als externe partner hierin ondersteunen of zelfs de lead nemen. THOR-Safety kan helpen bij: Het opzetten van het project-plan Het […]
Read More

Safety Output Controle

THOR-Safety SafetyOutput Controle Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Al de inspanningen die geleverd worden, om een goede veiligheidsdienst op poten te zetten, hebben enkel zin als ook de vooropgestelde resultaten gehaald worden. De beoogde resultaten hebben echter verschillende gezichten. Men wil graag een maximale machinebeschikbaarheid, -veiligheid, -kwaliteit, […]
Read More

Safety Excellence

THOR-Safety SafetyExcellence Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Een logische vraag, nadat een performante safety organisatie is uitgebouwd, is … ‘Kan dat niet wat efficiënter?’. De opdracht bestaat er dus in om synergiën en standaardisaties te zoeken om op die manier aan efficiëntie te winnen. Duidelijk ownership van […]
Read More

Proactieve structuren

THOR-Safety ProactieveStructuren Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Een ongeval schuilt vaak in een klein hoekje … zegt men wel eens. Eigenlijk bedoelt men een onbekend hoekje, … want de meeste ongevallen gebeuren bij uitzonderlijke acties in dagdagelijkse situaties. Daarom is het van groot belang om stil te […]
Read More

Safety Organisatie

THOR-Safety SafetyOrganisatie Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Een performante veiligheidsorganisatie is meer dan een organigram en wat pictogrammen. Een hele reeks van tools, documenten, procedures, certificaten, keuringen, … moeten ervoor zorgen dat het veiligheidsdenken en -doen geborgd zit in de organisatie. Echter zijn alle laatst vernoemde initiatieven […]
Read More

Safety Assessments

THOR-Safety SafetyAssessment Safety Assessments Safety Organisatie Proactieve structuren Safety Excellence Safety Output Controle Project Management Een veiligheidsorganisatie groeit stap voor stap al naargelang de behoeften en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Vaak is dit niet volgens een vooropgesteld plan en ontstaan er hiaten die het verder groeien en efficiënter maken bemoeilijken. In zulke situaties […]
Read More