Technische profielen zijn hot

Technische profielen zijn HOT!

Maar hebben ze daarom een uitdagende job?

Dat technische profielen gegeerd zijn in het bedrijfsleven zal niemand ontkennen. Echter ziet men ook vaak dat de mensen in een technische functie er zeer gestresseerd bijlopen. Hoe komt dit nu eigenlijk?

De hoofdoorzaken van dit fenomeen zijn drieledig:

De eerste reden is dat bedrijven en organisaties steeds kleiner worden en efficiënter moeten gaan werken. Dit resulteert in een kleine technische dienst die verantwoordelijk is voor alle technische taken binnen het bedrijf. Met minder mensen hetzelfde beheren als vroeger.

Een tweede reden is dat de technische installaties steeds complexer worden en steeds meer specifieke kennis, skills en tools vragen om ze draaiende te houden. Men moet van alle markten thuis zijn … zonder er dagelijks mee bezig te zijn.

De derde en laatste hoofdoorzaak is dat het bedrijfsmanagement steeds minder technisch geschoolde manager aan boord heeft om de noden van de technische dienst te kunnen inschatten.

Deze drie bovenstaande oorzaken versterken elkaar nog en leiden tot een gespannen organisatie waar ieders doelen en verwachtingen anders zijn en waar men elkaar moeilijk begrijpt. Deze situatie leidt vaak tot conflicten en frustraties.

Hoe kunnen we dit nu oplossen?

Technische mensen presteren het beste als ze met technische opdrachten bezig zijn. Echter komen er steeds meer administratieve en procedurele taken bij die contra productief werken voor dit soort mensen. Daarbij komt ook nog dat de verloren tijd aan administratie en procedures leidt tot het verlies van technische kennis en skills, om de eenvoudige reden dat ze minder met techniek bezig zijn.

De oplossing ligt er dus in om de zuiver operationele-, repetitieve-, administratie- en procedurele-activiteiten los te koppelen van de zuiver technische taken. Met andere woorden ‘de technische man/vrouw moet terug met techniek bezig zijn’. De focus moet dus liggen op de analyse van het takenpakket van de technische functies. Haal er zo veel mogelijk de zuiver operationele-, repetitieve-, administratie- en procedurele-taken uit en organiseer/structureer deze binnen een technische staffunctie. De activiteiten van deze technische staf zijn vrij eenvoudig te beschrijven, te organiseren en te borgen in vastgelegde processen en procedures. Daardoor worden deze staffuncties makkelijker in te vullen. De technische profielen binnen het bedrijf kunnen dan weer fulltime bezig zijn met techniek en daar elke dag beter in worden. Wat uiteindelijk het doel is van deze oefening!
Maar de grootste winst wordt gerealiseerd met het creëren van tevreden en gewaardeerde technische mensen die trouw blijven aan hun bedrijf.

Menthor BV heeft voor bovenstaande oefening tools ontwikkeld die snel tot verbeteringen kunnen leiden, maar die de organisatie ook inzicht geeft in de filosofie van deze manier van werken. 

Benieuwd?

Contacteer ons dan via info@menthor.be Of bel ons even op: +32 476 435 190.

HEB JE EEN TECHNISCH PROFIEL? BEN JE OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING? BEKIJK ONZE VACATURES EN SOLLICITEER VANDAAG NOG.