Knauff Insulation project door Menthor

Oplevering Knauf Insulation Project

Met deze mogen we met enige fierheid zeggen dat menthor BV het Knauf Insulation Project in Illange (Frankrijk) tot een goed einde heeft gebracht. Daarbij in het bijzonder dank aan onze project engineer Patrick Magits.

Eind 2020 heeft de Knauf Insulation plant in Illage een gloednieuwe hoge densiteit steenwol productielijn in dienst genomen. Echter was de output van deze lijn niet voldoende om er een stabiele productie op te organiseren en dit omwille van tal van technische deficiencies. Hierdoor werd de target niet gehaald ondanks de enorme druk van de klanten om dit nieuw product aan te kunnen kopen. Door het opleveren van tal van simultaan lopende projecten zat Knauf Engineering (Visé) krap met eigen project engineers en zochten ze hulp bij Menthor BV. Patrick heeft dan met veel enthousiasme de handschoen opgenomen en richting Illange getrokken.

De opdracht van Patrick bestond erin om ten eerste een volledige lijst op te maken van alle resterende deficiencies na oplevering … en ze toe te wijzen aan een eigenaar. Deze eigenaars zijn in het principe alle stakeholders van het project … zijnde; leveranciers van machines en diensten, Knauf project engineering Visé, Knauf steenwol engineering Oostenrijk, … tot de eigen productie, kwaliteit en maintenance afdelingen. Met al die stakeholders is Patrick aan de slag gegaan om oplossingen te vinden voor alle deficiencies om ze vervolgens gepland en uitgevoerd te krijgen. Dit is geen sinecure in zulk een grote en diverse groep.

Ondanks alle beperkingen omwille van COVID en afstanden heeft Patrick na 4 maanden de vooropgestelde target gehaald. Alles werd netjes overgedragen aan de Knauf Insulation organisatie. De klanten van Knauf Insulation zijn alleszins tevreden dat het nieuwe steenwol product voldoende beschikbaar is en dit aan een uitmuntende kwaliteit!

Well done Patrick !

SAMENWERKEN MET MENTHOR?