Werfveiligheidscoördinatie MENTHOR

TMB – Waarom en hoe

Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen  – Veiligheidscoördinatie” 

Als Menthor zijnde doen we projecten in de brede zin van het woord, zo worden we zeer dikwijls betrokken in nieuwbouwprojecten waarbij rekening moet gehouden worden als het uit te voeren project onder TMB wetgeving valt en er een veiligheidscoördinator aangesteld dient te worden.  

De TMB wetgeving valt onder “Hoofdstuk V van de wet welzijn” (04/08/1996) en zit samengevat in de Europese regelgeving onder “KB betreffende TMB” van 25 januari 2001. 

Als men hier het KB volgt spreekt men al dadelijk van “Bouwkundige werken / werken burgerlijke bouwkunde (*1)”. Hier begint het al met de vraag “wat zijn deze bouwwerken” , wat valt hier allemaal onder, …enz…

Hier zijn binnen het KB een 18-tal werken die binnen het toepassingsgebied opgesteld zijn.

Zo kunnen het plaatsen van “nutsleidingen” of “bijv. een  uitbouw van bestaande bordessen” onder TMB vallen. 

Wij raden aan om bij elk steeds de oefening maken. Veiligheid is in belang voor iedereen en voorkomen is beter dan genezen. 

Via een éénvoudige checklist kan ingeschat worden als er een veiligheidscoördinator nodig is, indien deze aangesteld dient te worden heeft elke partij binnen TMB zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden. De VCO ziet erop toe dat alle verantwoordelijkheden op de juiste manier ingevuld worden. Dit is geen te onderschatten taak en wordt meestal pas goed duidelijk op het moment er zich iets ernstig voordoet….wat iedereen binnen elk project ten allen tijde wil vermijden.

Wil je meer weten over Veiligheidscoördinatie?

Een partner voor ons m.b.t. veiligheidscoördinatie is de firma “VECOBA”, de jarenlange ervaring in dit thema met zeer betrouwbare opvolging. Alvast bedankt aan hun team voor de leuke samenwerkingen in het verleden en naar de toekomst.